Naardense bijbelvertaling online dating

De full colour-illustraties tonen situaties even gevarieerd als de canon van de Bijbel.

Al in de oudheid werden Bijbelteksten ook allegorisch verklaard, deels omdat sommige onderdelen van de Bijbel van zichzelf zinnebeeldig zijn (zoals de parabels van Jezus).In grote lijnen gaat de Bijbel over het handelen van God in de wereld, vanaf de Schepping van de wereld tot aan het einde der tijden.In essentie gaat het om de verstoorde relatie tussen God en de mens, ook wel de (zondeval) genoemd, met vervolgens de weg naar het herstel. In het Oude Testament in eerste instantie voor het Joodse volk.In de Septuagint was ἡ βίβλος de vertaling van de Hebreeuwse term sefær, "boekrollen".Vanwege de overheersende rol van het christendom in het Europa vanaf de late Romeinse tijd tot aan de verlichting is de Bijbel in Europa van groot belang geweest.

Leave a Reply